För medlemmar

Information till medlemmar


Ansvar

Du har som bostadsinnehavare ett väsentligt större ansvar än en hyresgäst när det gäller att själv ordna med till exempel reparationer i din lägenhet. Mer om vad en bostadsinnehavare har för skyldigheter kan du bland annat läsa i stadgarna. Den som i det enskilda fallet är tveksam om ansvarsfördelningen bör kontakta styrelsen innan en reparation utförs, för att undvika att i efterhand själv få betala kostnaderna.


Vad gör jag om jag ser att något behöver åtgärdas?

Kontakta någon i styrelsen om det inte är något akut t.ex risk för vattenskada o.dyl. FSS Fastighetsservice AB hjälper oss med tillsyn av fastigheten, byte av glödlampor mm. Vid risk för akuta skador kontakta FSS Fastighetsservice 08-657 90 90. Felanmälan kan även göras på mejl: felanmalan@fss.se.

Självklart är det mycket uppskattat om varje enskild medlem kan åta sig mindre skötselarbeten. Som innehavare av en bostadsrättslägenhet äger du en del av hela huset, och detta ägande innebär ansvar för det underhåll som husen kräver. Ett välskött hus kostar mindre pengar i längden och är förstås mer attraktivt om man någon gång vill sälja sin lägenhet.


Förslag

Förslag på önskade åtgärder inom föreningen från medlemmar läggs i någon av styrelsemedlemmarnas brevinkast eller via mejl till styrelsen. Styrelsen tar upp förslagen vid nästkommande möte.


Städdagar

Vi ordnar gemensamma städdagar på våren och hösten där alla förväntas delta efter bästa förmåga. Vi röjer, putsar och fejar i alla hörn och efteråt kopplar vi av tillsammans över lite förtäring och dryck.


Ekonomisk förvaltning

Den ekonomiska förvaltningen, utskick av hyresavier, bokföring, kravverksamhet mm, sköts av Nabo AB, tel. 010-288 00 27 (må-fr 09.00-11.30). Styrelsens kontaktperson med förvaltaren är Eddy Wettergren St Eriksgatan 11.


Föreningsstämma

Föreningsstämman äger normalt rum i maj.


Eldningsförbud 

Eldningsförbud i kakelugnar och andra eldstäder. Styrelsen för Brf Karlsvik 43 har belagt alla eldstäder, pluggade som opluggade, i alla lägenheter med eldningsförbud. Det är absolut förbjudet att elda i eldstäder som ej är godkända. Sker eldning i en av föreningen icke godkänd eldstad föreligger risk att varken den enskilda medlemmens hemförsäkring eller föreningens försäkring gäller. Merparten av fastighetens kakelugnar, rökkanaler och skorstenar är otäta och behöver åtgärdas för att tas i bruk. Att elda i en otät kakelugn kan leda till livsfara i form av förgiftning eller brand. Kontakta styrelsen för mer information om du har frågor eller funderingar. Läs Policy eldstäder som du hittar under Dokument här på hemsidan.


Renovering

För större och omfattande renoveringar krävs alltid ett godkännande av styrelsen innan arbetet får påbörjas. Läs Policy renoveringar som du hittar under Dokument här på hemsidan.


Cykel- och barnvagnsförvaring

Rum för cyklar och barnvagnar finns i båda husen. Cyklar, barnvagnar, kälkar etc, får aldrig förvaras i trapphusen, främst på grund av brandmyndigheternas krav, men också för att de försvårar vår städning och stör den allmänna trevnaden. Ingång via ”hästgången” från St Eriksgatan gör att man inte behöver gå i några trappor för att nå rummen.


Sopsortering

Hämtning av normala hushållssopor sker på St Eriksgatan. Använd sopluckan. Det finns också en 240 l behållare på St Eriksgatan att användas om ”snurran” är full. Vid stopp genom luckan utifrån måste soppåsarna dras ut inifrån soprummet och fördelas till mindre fulla säckar i “snurran”.  Skräp får ej ställas på golvet i soprummen!  Dörren öppnar du med grovsopnyckeln.

Matavfall, sorteras i separata papperspåsar som ska slängas i avsedda kärl som är placerade på gården nära hästgången. Observera att endast matavfall får slängas i dessa kärl. Om vi alla hjälps åt att sortera gagnar vi miljön och samtidigt kan föreningen spara pengar på den totala sophämtningen. 

Grovsoprum, endast till för wellpapp, tidningar och för grovsopor. Till grovsopor räknas inte elektriska produkter och annat miljöfarligt gods. Vik och platta ihop kartonger etc då föreningen får betala efter volym. Det som inte kan slängas i grovsoprummet måste var och en själv köra till närmaste återvinningsstation. Vi hänvisar i första hand till de återvinningsstationer som finns i närområdet vid Fridhemsgatan 16, Norr Mälarstrand 96 (vid Preemmacken) samt Pontonjärgatan 19, för att slänga plastförpackningar, kartonger, glas och metall med mera.


Gården

Gården är till för allas glädje och trivsel. Trädgårdsmöblerna och grillen som står ute under sommaren är till för alla. Dynor till utemöblerna finns att hämta i barnvagnsrummet på St E. Tycker du om att påta i rabatterna, eller om du har några kreativa idéer för vår gård – vänd dig till trädgårdsgruppens kontaktpersoner Anna Termine, Ka eller Anita Helander, St E.


Dörrarna

Dörrarna till lägenheterna i fastigheten ägs av respektive medlem. Önskar man byta dörr till en säkerhetsdörr kontakta styrelsen. Föreningen har krav på att dörrens utsida till stil, form och färg överensstämmer med övriga i trapphuset. Namnskyltarna på varje lägenhetsdörr är enhetliga. De anskaffas och monteras av styrelsen, liksom byte av namn på tavlorna i entrén. Nya skyltar debiteras medlemmen till självkostnad.


Korttidsuthyrning

Korttidsuthyrning eller så kallad semesteruthyrning tillåts inte, då denna typ av uthyrning är att jämställa med tillfälliga hotellrum. Marknadsföringen sker ofta på t ex sajter som blocket, airbnb, med flera. Föreningen tillåter inte någon uthyrning utan godkännande från styrelsen, oavsett om det sker betalning eller inte.


Bredband och TV

Bredband 100/100Mbit via nätverksuttag i lägenheterna levereras av Bredband 2.
Kabel-TV levereras av Telenor. Vid problem eller frågor, ring Bredband 2 på 0770- 910 200 eller Telenor på 020- 222 222.


Nycklar och nyckelbrickor

Hantering av nycklar till föreningens gemensamma utrymmen sköts av Eddy Wettergren som du kan kontakta vid problem eller frågor 070- 585 34 00. Har du tappat nyckel, beställs en ny mot en kostnad. Varje lägenhet har tilldelats 3 nyckelbrickor som fungerar dygnet runt. Har man behov av ytterligare brickor kan detta beställas mot en kostnad. Kontakta styrelsen för beställning av ytterligare nyckelbricka.


Tvättstuga

Tvättid är må-fr 07-21, lö-sö 10-21. För den stora tvättstugan gäller bokning med låscylinder. Låscylinder med nycklar följer lägenheten och en avgift tas ut vid förlust om man saknar sådan. Kontakta Eddy Wettergren.

Eftersom allmän städning sker i tvättstugan en gång i månaden, uppmanas alla till att städa efter sig och följa ordningsreglerna som finns uppsatta. Den lilla tvättstugan får användas om den är ledig och kan inte bokas i förväg.


Stänga av vattnet

Meddela i god tid om ni av någon anledning måste stänga av vattnet i husen. Låt anlitad VVS-firma försöka hitta rätt stam att stänga av i första hand. Går inte detta sitter huvudavstängningen i källaren på St E. Nyckel till lokalen där huvudavstängning av vattnet sker, är samma som till grovsoprummet. Vattnet till Karlsviksgatan kan stängas av separat i källaren på St E

Vid total avstängning av vattnet måste samråd ske med de näringsidkare som hyr lokalerna på St E eftersom de använder vattnet kontinuerligt under sina öppettider.

Sätt upp anslag med information i båda trapphusen och informera de som hyr lokaler i husen.


Övriga problem eller allmänna frågor

Kontakta någon i styrelsen. Kontaktuppgifter till aktuella styrelseledamöter finns i trapphusen på Karlsviksgatan och St Eriksgatan.